משתמש: ovadia bitan

המשתמש הזה עדיין לא סיפר על עצמו. אנחנו עדיין מחכים 😉

שאלות שנענו על ידי ovadia bitan

ovadia bitan עדיין לא ענה על אף שאלה. בטח הוא בדיוק כותב פתרון 😉