משתמש: Brucevar

המשתמש הזה עדיין לא סיפר על עצמו. אנחנו עדיין מחכים 😉

שאלות שנענו על ידי Brucevar

Brucevar עדיין לא ענה על אף שאלה. בטח הוא בדיוק כותב פתרון 😉