מציאת מספר ההופעות של תת-מחרוזת במחרוזת

קטגוריה: מחרוזות

דרגת קושי: 3פונקציה שמחזירה את מספר ההופעות של תת-מחרוזת במחרוזת נתונה

עליכם לכתוב פונקציה שמקבלת שתי מחרוזות: מחרוזת מקורית ותת-מחרוזת. הפונקציה תחזיר את מספר ההופעות של תת-המחרוזת במחרוזת המקורית.

דוגמה לשימוש:

echo countSubstrings("hello world", "lo");  // פלט: 1
echo countSubstrings("banana", "na");     // פלט: 2
echo countSubstrings("aaaa", "aa");      // פלט: 3
echo countSubstrings("ababababa", "aba");   // פלט: 3
echo countSubstrings("mississippi", "iss");  // פלט: 2
echo countSubstrings("abcdefg", "xyz");    // פלט: 0

דרישות:

1. על הפונקציה להיות מסוגלת להתמודד עם מחרוזות באורכים שונים.
2. הפונקציה תחזיר את מספר ההופעות של תת-המחרוזת במחרוזת המקורית.
3. אין להשתמש בפונקציות מובנות למציאת תת-מחרוזות.

הוספת פתרון חדש

או התחבר

אין פתרונות זמינים לשאלה זו.