הפיכת סדר המילים במחרוזת

קטגוריה: מחרוזות

דרגת קושי: 3כתוב פונקציה שהופכת את סדר המילים במחרוזת.

הוספת פתרון חדש

או התחבר

אין פתרונות זמינים לשאלה זו.