הפיכת הסדר של רשימה מקושרת

קטגוריה: מבני נתונים

דרגת קושי: 3נתונה רשימה מקושרת בודדת המיוצגת על ידי מחלקה Node, שבה לכל צומת יש מצביע לערך (data) ולצומת הבא (next). כתוב פונקציה שתהפוך את סדר הרשימה המקושרת. הפונקציה צריכה לקבל את הצומת הראשון של הרשימה ולהחזיר את הצומת הראשון של הרשימה ההפוכה.

לדוגמה:
אם נתונה הרשימה המקושרת הבאה:

1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> null

לאחר הפעלת הפונקציה, הרשימה המקושרת צריכה להיות:

5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1 -> null

ניתן יכול להניח שהרשימה המקושרת אינה ריקה.

הנחיות נוספות:

  • הפונקציה צריכה להיות יעילה מבחינת זיכרון וזמן ריצה.
  • אין להשתמש במבנים נתונים נוספים כגון מערכים או מחסניות.

הוספת פתרון חדש

או התחבר

אין פתרונות זמינים לשאלה זו.