חישוב המספרים הראשוניים עד N

קטגוריה: אלגוריתמים

דרגת קושי: 4כתוב פונקציה שמחזירה רשימה של כל המספרים הראשוניים עד מספר נתון N.

הוספת פתרון חדש

או התחבר

אין פתרונות זמינים לשאלה זו.