מציאת התת-מחרוזת הארוכה ביותר ללא תווים חוזרים

קטגוריה: מחרוזות

דרגת קושי: 5עליכם לכתוב פונקציה שמקבלת מחרוזת כקלט ומחזירה את התת-מחרוזת הארוכה ביותר שבה אין תווים חוזרים. הפונקציה צריכה להחזיר את התת-מחרוזת עצמה ולא את אורכה.

דוגמה לשימוש:

echo longestUniqueSubstring("abcabcbb"); // פלט: "abc"
echo longestUniqueSubstring("bbbbb");    // פלט: "b"
echo longestUniqueSubstring("pwwkew");   // פלט: "wke"
echo longestUniqueSubstring("dvdf");     // פלט: "vdf"
echo longestUniqueSubstring("anviaj");   // פלט: "nviaj"
echo longestUniqueSubstring("tmmzuxt");  // פלט: "mzuxt"

דרישות:

1. על הפונקציה להיות מסוגלת להתמודד עם מחרוזות באורכים שונים.
2. הפונקציה תחזיר את התת-מחרוזת הארוכה ביותר שבה אין תווים חוזרים.
3. אין להשתמש בפונקציות מובנות למציאת תת-מחרוזות.

טיפ:

- חלון זז (sliding window)

הוספת פתרון חדש

או התחבר

אין פתרונות זמינים לשאלה זו.