חיפוש בינארי במערך ממוין

קטגוריה: אלגוריתמים

דרגת קושי: 3עליכם לכתוב פונקציה שמקבלת מערך ממוין ואיבר לחיפוש, ומחזירה את האינדקס של האיבר במערך. אם האיבר אינו קיים במערך, הפונקציה תחזיר 1-. הפונקציה צריכה להשתמש באלגוריתם חיפוש בינארי.

דוגמה לשימוש:

echo binarySearch([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], 5); // פלט: 4
echo binarySearch([10, 20, 30, 40, 50], 25);    // פלט: -1
echo binarySearch([-10, -5, 0, 5, 10], 0);     // פלט: 2
echo binarySearch([3, 8, 10, 15, 20], 15);     // פלט: 3
echo binarySearch([1, 4, 6, 8, 10, 15], 15);    // פלט: 5
echo binarySearch([2, 4, 6, 8, 10, 12, 14], 1);  // פלט: -1

דרישות:

1. על הפונקציה להיות מסוגלת להתמודד עם מערכים באורכים שונים.
2. הפונקציה תחזיר את האינדקס של האיבר אם נמצא, ו-`1-` אם האיבר לא נמצא.
3. אין להשתמש בפונקציות מובנות לחיפוש.

הוספת פתרון חדש

או התחבר

אין פתרונות זמינים לשאלה זו.