מבנה בסיסי של משפט if ב- #C

כותבים את המילה if, ולאחריה סוגריים שבתוכם התנאי.

לאחר מכן מופיע הבלוק של משפט ה- if. הבלוק יכול להיות של פקודה אחת או יותר. אם הוא מכיל יותר מפקודה אחת, הוא חייב להיות עטוף בסוגריים מסולסלים. אם הוא מכיל פקודה אחת בלבד, מותר לא לשים סוגריים - אך מומלץ לשים אותם תמיד, כדי לשפר את הקריאות.

 

משפט if עם תנאי "אמת"

התנאי הפשוט ביותר הוא true. זה לא תנאי אמיתי, כי הוא תמיד נכון, אבל אפשר להשתמש ב- true כדי שהבלוק של ה- if ירוץ תמיד. זה נראה כך:

if(true)
{
     Console.WriteLine("Hello, World!");
}

אם במקום 'true' היינו כותבים 'false', הפקודה לא הייתה מתבצעת, כיוון ש- 'false' הוא תנאי שלא מתקיים לעולם.

 

תנאים מתמטיים למשפטי if

אפשר להשתמש באופרטורים המתמטיים "גדול מ", "קטן מ", "גדול או שווה", "קטן או שווה", "שווה" ו"שונה" כדי לבנות פסוקים מתמטיים שמתפקדים כתנאים למשפטי if:

if(x < 2)  { Console.WriteLine("x is small"); }
if(x > 10) { Console.WriteLine("x is big"); }
if(x <= 5) { Console.WriteLine("x is smaller or equal to 5"); }
if(x >= 5) { Console.WriteLine("x is bigger or equal to 5"); }
if(x == 9) {Console.WriteLine("x is equal to 9"); }
if(x != 9) {Console.WriteLine("x is different from 9"); }

 

המילה השמורה else

במקרים רבים, נרצה להריץ קוד אלטרנטיבי במקרה שהתנאי הנבדק אינו מתקיים. לצורך כך משתמשים במילה השמורה else.

שימו לב ש- else חייבת להופיע אחרי בלוק של if!

 

דוגמה:

if(x <= 5)
{
	Console.WriteLine("x is smaller or equal to 5");
}
else
{
	Console.WriteLine("x is bigger than 5");
}

בדיקת אורך מחרוזת

התוכנית הבאה מבקשת מהמשתמש את שמו. אם השם מכיל יותר מ-4 תווים (אורכו לפחות 5), התוכנית מודיעה שהשם ארוך. אחרת, התוכנית מודיעה שהשם קצר:

console.WriteLine("Please enter your name")
string userInput = Console.ReadLine();
if(userInput.length > 4)
{
	Console.WriteLine("You have a long name")
}
else
{
	Console.WriteLine("You have a short name")
}

דוגמה - זכאות להטבות מס

התוכנית הבאה קובעת זכאות להטבת מס לפי הלוגיקה הבאה:

  1. התוכנית שואלת את המשתמש אם הכנסתו נמוכה מ- 7000 שקלים.
  2. התוכנית שואלת את המשתמש אם יש לו נכות
  3. אם המשתמש הזין שיש לו נכות, התוכנית שואלת אותו אם הנכות גדולה מ- 30%
  4. אם קיימת נכות, היא גדולה מ- 30% וגם הכנסתו קטנה מ- 7000 שקלים, התוכנית מיידעת את המשתמש שיש לו זכאות להטבת מס
console.WriteLine("Tax relief eligibility criteria");
console.WriteLine("===============================");
console.WriteLine("Is your monthly income lower than 7000 NIS? (Y/N)");
string userInput = Console.ReadLine();
bool incomeEligibility = userInput[0] == 'y';
console.WriteLine("Do you have any disability? (Y/N)");
userInput = Console.ReadLine();
if(userInput[0] == 'y')
{
	console.WriteLine("Is your disability bigger than 30%?");
	userInput = Console.ReadLine();
	bool disabilityEligibility = userInput[0] == 'y';
}

if(incomeEligibility && disabilityEligibility)
{
	console.WriteLine("You are eligibile for tax relief");
}
else
{
	console.WriteLine("You are not eligibile");
}