הערות ב- C#

ב- C# יש שני סוגים של הערות: הערות של שורה אחת והערות של כמה שורות.

  • הערות של שורה אחת פותחים באמצעות // (שני קווים נטויים)
  • הערות של כמה שורות פותחים באמצעות */ (קו נטוי, כוכבית) וסוגרים באמצעות /* (כוכבית, קו נטוי).
void Main(string[] args)
{
   //This is a one line comment

   /* This is
   a multiline
   comment
   */
}

הגדרת משתנים ב- C#

משתנה הוא יחידה קטנה של זיכרון שתוכנית יכולה להשתמש בה. אפשר לחשוב על משתנה כ"מחסן של מידע". אנו יכולים להכניס מידע למחסן, ובעת הצורך ניתן לשלוף אותו מהמחסן.

לכל משתנה יש סוג, שקובע את סוג המידע שהמשתנה יכול להחזיק.

ב- C# יש סוגים רבים של משתנים, אך הסוגים הבסיסיים והחשובים ביותר הם אלו:

הסוג סוג המידע שמשתנים כאלו יכולים להחזיק דוגמה

int

מספר שלם int a = 7;
double מספר עשרוני double b = 3.3;
bool true/false (בוליאני) bool c = true;
char תו בודד  char d = '?';
string מחרוזת תווים string e = "lokipod";

 

השמת ערך למשתנה

סימן ה = (שווה) משמש ב- C# בתור אופרטור ההשמה. זה אומר שסימן השווה משמש אותנו כדי לשים ערך בתוך משתנה.

השורה הבאה:

b = 7;

שמה את הערך 7 במשתנה b.

אפשר גם להגדיר משתנה ולבצע עבורו השמה בשורה אחת:

double x = 7.1;

זה נקרא אתחול של המשתנה, כיוון שאנו קובעים את ערכו ההתחלתי מייד לאחר שאנו מגדירים אותו.

פעולות אריתמטיות

ניתן לבצע פעולות אריתמטיות בסיסיות כמו חיבור, חיסור כפל וחילוק על מספרים, על משתנים (מסוגים שמחזיקים מספר, כמו int או double) או על שילוב שלהם.

int i1 = 7 * 3; //i1 now has the value 21

double d1 = 3.3;
double d2 = d1 * 10.0; //d2 now has the value 33

int i2 = 3;
int i3 = 5;
int iRes = i2 - i3; //iRes now has the value -2

שרשור מחרוזות

בעוד פעולות אריתמטיות הן בעלות משמעות רק עבור משתנים מסוגים מספריים, עדיין יש ב- C# משמעות לסימן ה + (חיבור) גם עבור מחרוזות. הוא משמש לשרשור מחרוזות, כלומר ליצירת מחרוזת שהן הוספה של מחרוזות זו אחר זו ליצירת מחרוזת אחת ארוכה.

string str1 = "Hello ";
string str2 = "World!";

string str_conc = str1 + str2; //str_conc now has the value "Hello World"

המרת מחרוזת למספר

משתנה מסוג string תמיד מחזיק מחרוזת, כלומר רצף תווים. אבל רצף התווים הזה יכול להיות גם רצף של ספרות. במקרה כזה, ניתן להמיר את המחרוזת למספר.

לצורך ההמרה משתמשים בפונקציה Convert.ToInt32

string str1 = "55";
int num1 = Convert.ToInt32(str1); //num1 now has the value 55